Okładki - kompozycje graficzne w lapidarnej formie sygnalizujące zawartość publikacji