Plansze - informacyjne elementy plastyczne, korespondujące z konwencją danej imprezy