Portret - plastyczny efekt otwierania siebie na osobę portretowaną