logo logo Hasta logo Radio Rodzina logo Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej logo Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna we Wrocławiu logo profes logo Koło Wrocławskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych logo Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej
logo Polskie Towarzystwo Mikrochirurgii logo Politechnika Wroclawska logo Francuskie Studium Podyplomowe logo Fleks Went logo Politechnika Wroclawska
               
                   

              Logo - znak graficzny, stanowiący skrót myślowy jakiejś idei, instytucji, imprezy itd.